สิงคโปร์ ไฟเขียวขาย อาหารแห่งอนาคต “เนื้อไก่เพาะเลี้ยง” เป็นประเทศแรกในโลก

ประเทศสิงคโปร์อนุมัติบริษัท Eat Just Inc. จากซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตอาหารสังเคราะห์มาทดแทนเนื้อสัตว์ นำเนื้อไก่ที่สร้างจากห้องทดลอง หรือที่เรียกว่า เนื้อไก่เพาะเลี้ยงเข้ามาขายในประเทศ ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการอนุมัติให้ขายเนื้อสัตว์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง


เนื้อไก่ได้ถูกเพาะขึ้นจากเซลส์ของไก่ โดยไม่ต้องทำการฆ่าไก่สักตัวเดียว พร้อมวางขายในประเทศสิงค์โปรในรูปแบบของนักเก็ต ซึ่งจะมีรสชาติ รสสัมผัส และกลิ่งเหมือนไก่ของจริง และที่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโปรตีนและแร่ธาตุอื่นๆ อีกด้วย โดยจะวางขายเนื้อไก่ชนิดนี้ยังร้านอาหารและร้านของชำอื่นๆ ทั่วประเทศ