ไม่ใช่แค่สัตว์ป่า! “สัตว์ที่เลี้ยงจากฟาร์ม” ก็เสี่ยงเกิดโรคติดต่อได้

ผู้เชี่ยวชาญบางคนเคยตั้งสมมติฐานว่าเชื้อไวรัสโคโรน่าเกิดจากการติดต่อจากสัตว์มาสู่คนในตลาดเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน อย่างไรก็ตามสมมติฐานนี้ก็ทำไห้ตลาดสดถูกสั่งปิดตั้งแต่การระบาดของไวรัส หลังจากกลับมาเปิดขายกลับสร้างความไม่พอใจให้กับคนจำนวนมาก ว่าสถานนี้เช่นนี้เป็นตัวการของโรคระบาด แต่คนส่วนใหญ่กลับเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่า “การบริโภคเนื้อสัตว์” ของคนทั่วไปก็มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดเช่นกัน

นั่นเป็นเพราะคนทั่วโลกบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณที่เยอะมาก และเนื้อส่วนใหญ่มี่ที่มาจากฟาร์ม อุตสาหกรรมเหล่านี้ผลิตเนื้อมากกว่า 90 เปอร์เซ็นทั่วโลก และกว่า 99 เปอร์ของเนื้อที่บริโภค มีการเลี้ยงที่ไม่ถูกสุขอนามัย เช่นมีการเลี้ยงกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่แออัดขนาดเล็ก ทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์ และส่งผลเสียต่อปอดของพวกมัน รวมถึงโรงเลี้ยงที่แสงแดดเข้าไม่ถึงทำให้แบคทีเรียก่อตัวได้ง่าย เมื่อปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้รวมกันแล้วสิ่งแวดล้อมดังกล่าวก็ทำให้สัตว์เกิดโรคระบาดได้เช่นกัน